Cichlidka Reganova

Pôvod: Afrika – jazero Tanganika, Burundi

pH: 7,5 - 9

Veľkosť: 10 – 14 cm

Tvrdosť: 8 – 25°dGH

Teplota: 22 – 27°C

Chov: pomerne jednoduchý

Dĺžka života: 5 rokov, pri dobrej starostlivosti aj viac

Doporučený počet rýb: Záleží od veľkosti akvária a možnosti úkrytu. Na začiatku je najlepšie chovať viac mladých jedincov a nechať ryby prirodzene sa spárovať a vytvoriť si tak teritóriá. Slabšie jedince potom z nádrže odobrať.

Veľkosť nádrže: 120 l

Potrava: všežravec – rôzne druhy lariev pakomárov, komárov, nitenky, živé alebo mrazené krmivo, riasy, granule alebo vločky.

Charakteristika: Táto ryba je mierne agresívna, pri dostatočnom priestore nezvykne robiť väčšie problémy, je teritoriálna. Nutná je dobrá filtrácia a vzduchovanie. Je veľmi citlivá na obsah kyslíka vo vode, dno by malo byť ideálne piesočnaté.