Anténovec červenochvostý

Pôvod: Južná Amerika – povodie Amazonky 

pH: 5,7 – 7,6 

Veľkosť: 90 – 130 cm 

Tvrdosť: 8 – 20°dGH 

Teplota: 22 – 26°C 

Chov: veľmi náročný 

Dĺžka života: viac ako 20 rokov 

Doporučený počet rýb: 1 ks 

Veľkosť nádrže: 500 l a viac 

Potrava: vyžaduje živú potravu – živé ryby, dážďovky, pečeň a pod. 

Charakteristika: Veľká, pokojná ale dravá ryba žijúca v úkrytoch. Malé ryby považuje za potravu. Vyžaduje čistú vodu (výmena každý týždeň) a stálu cirkuláciu vody. Zle znáša chemikálie a väčšinu druhov liečiv.