Akara 'neon blue'

Pôvod: Stredná a Južná Amerika – Trinidad a Venezuela 

pH: 6,5 - 8 

Veľkosť: 15 – 19 cm 

Tvrdosť: 5 – 25°dGH 

Teplota: 19 – 25°C 

Chov: jednoduchý 

Dĺžka života: dlhoveká 

Doporučený počet rýb: pár alebo 1 samec a viac samíc, znesú sa aj vo väčšom počte 

Veľkosť nádrže: 200 l 

Potrava: uprednostňuje živú potravu – kôrovce, dážďovky, alebo vločky, granule 

Charakteristika: Dlhoveká ryba, nie príliš znášanlivá. Telo má šedé s modrými škvrnami a tmavými priečnymi pruhmi, obhajuje svoj revír. Ich výkaly silno znečisťujú vodu a je teda nutná jej pravidelná a častá výmena. V neudržiavanom akváriu trpia chorobami.